ยินดีต้อนรับ

เขียนเมื่อ ศุกร์, July 25, 2014 - 13:33

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (รับสมัครด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30...

เขียนเมื่อ พฤหัสบดี, June 12, 2014 - 10:09

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Special Lecture on Mathematical Physics โดย Prof. Timothy Nguyen ในวันที่ 23,24,25 มิ.ย. 57 ...

เขียนเมื่อ พฤหัสบดี, June 12, 2014 - 10:05

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง About the linear stability of systems of rotating gas balls โดย Professor Gerhard Strohmer จาก Department of Mathematics, University of Lowa, USA....

เขียนเมื่อ พุธ, June 4, 2014 - 09:03

ขอเชิญท่านชมภาพถ่ายและคลิปวิดีโอบรรยากาศงาน APAM 2014 ได้ที่นี่ครับ http://www.math.sc.chula.ac.th/apam2014/photo-video

เขียนเมื่อ ศุกร์, April 25, 2014 - 16:28

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (รอบ 2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 57 - 20 มิ.ย. 57...

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287