ยินดีต้อนรับ

เขียนเมื่อ จันทร์, January 26, 2015 - 09:28

เขียนเมื่อ พุธ, January 7, 2015 - 14:44

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ

Deliver Business Value Creation Through Technology

โดย

Dr.Chatchai Thnarudee

 
 Country Information Technology Manager
Chevron Thailand Exploration and Production. Ltd
 
วันจันทร์ที่  26  มกราคม 2558
เวลา 13.00 น.  – 14.30 น.
ห้องประชุม 1208/9 ชั้น 12 ตึก มหาวชิรุณหิศ

ABSTRACT (PDF)...

เขียนเมื่อ จันทร์, January 19, 2015 - 14:01

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง

THE FIXED POINT METHOD VERSUS THE KKM METHOD

โดย 

Prof. Sehie Park

จาก Seoul National University, Korea
ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  เวลา 14.00 - 16.00 น.
ชั้น 14 ห้อง 1408A อาคารมหาวชิรุณหิศ

ABSTRACT (PDF)

ท่านสามารถดูปฏิทินการบรรยายพิเศษต่าง ๆได้ที่นี่

เขียนเมื่อ จันทร์, January 19, 2015 - 14:04

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง

TREND CONSTANTS FOR LIPSCHITZ MAPPINGS

โดย

Prof. Kazimierz Goebel  

จาก  Maria Curie-Sklodowska University, Poland
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 10.00 - 12.00 น.
ชั้น 14 ห้อง 1408A อาคารมหาวชิรุณหิศ

ท่านสามารถดูปฏิทินการบรรยายพิเศษต่าง ๆได้ที่นี่

เขียนเมื่อ ศุกร์, December 19, 2014 - 09:05

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 58...

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287