ยินดีต้อนรับ

เขียนเมื่อ พฤหัสบดี, January 16, 2014 - 16:38

เขียนเมื่อ พุธ, March 5, 2014 - 17:10

ขอแสดงความยินดีกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยสำหรับปี 2013 และ 2014 โดย QS World University Rankings by Subject...

เขียนเมื่อ จันทร์, February 3, 2014 - 17:40

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก (รอบ 2) สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา โดยรับสมัครตั้งบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค. 57 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  • ...

เขียนเมื่อ จันทร์, February 3, 2014 - 17:30

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยสมัครโดยตรงที่ห้อง 323/3 อาคารมหาวชิรุณหิศ...

เขียนเมื่อ อังคาร, January 14, 2014 - 21:36

ประกาศเลื่อนวันสอบเข้าหลักสูตรโท-เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (กำหนดเดิม 20-22 มกราคม 2557) ออกไปก่อน ทั้งวิธีปกติและวิธีพิเศษ  สำหรับกำหนดวันสอบอันใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวสัมมนาและการอบรม

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287