ยินดีต้อนรับ

เขียนเมื่อ ศุกร์, November 21, 2014 - 09:31

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 ธันวาคม 2557...

เขียนเมื่อ พฤหัสบดี, September 18, 2014 - 13:54

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ CAUSAL INFERENCE WITH EMPIRICAL LIKELIHOOD AND REGRESSION DISCONTINUITY DESIGNS โดย Professor Dr. HUNG T. NGUYEN จาก New Mexico State...

เขียนเมื่อ จันทร์, September 8, 2014 - 14:55

ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ How round is a convex surface ? Umbilic points and their local and global properties โดย Prof. W Klingenberg จาก Durham University...

เขียนเมื่อ พฤหัสบดี, September 4, 2014 - 15:11

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Sphere and Stability Theorems in Positive Curvature ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 308 MHMK โดย Prof. Dr.Wilderich Tuschmann...

เขียนเมื่อ ศุกร์, July 25, 2014 - 13:33

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 (รับสมัครด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30...

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287