เขียนเมื่อวันพุธ, March 15, 2017 - 14:24

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

...

เขียนเมื่อวันจันทร์, December 26, 2016 - 11:03

ขอบเขตและเนื้อหาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

วิชา Calculus  วิชา ...

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ) รอบ2

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

ด้วยวิธีพิเศษ

ด้วยวิธีพิเศษ

ด้วยวิธีปกติ

ด้วยวิธีปกติ

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บ http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_officer_syst...

 

เกณฑ์ผลสอบภาษาอังกฤษ รายละเอียด

ขอบเขตและเนื้อหาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

แบบง่ายต่อการพิมพ์แบบง่ายต่อการพิมพ์

ขอบเขตและเนื้อหาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

วิชา Calculus  วิชา Mathematical Analysis 
วิชา Linear Algebra วิชา Computer programming logic and design

 

หน้า