ยินดีต้อนรับสู่ APAM 2013

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2556

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2013)

9 – 10 พฤษภาคม 2556

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกับชุดการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “คณิตศาสตร์การเงิน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์    อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • เรื่อง  Economic modelling and impacts of oil price subsidies: Thai politicians never learn
ดร.พูมใจ นาคสกุล    FSVP, Head of Quantitative Models and Enterprise Analytics ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • เรื่อง  Applied Mathematics in Banking & Finance - Quantitative Models & Financial Engineering
  • presentation slides (pdf)
ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เรื่อง  การใช้คณิตศาสตร์ในงานเศรษฐกิจ
อ.ดร.คำรณ เมฆฉาย    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เรื่อง  ประสบการณ์การคุมงานวิจัยของนิสิตที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาพิเศษเรื่อง “เทคนิคการหาหัวข้อวิจัย” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้

ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ไพศาล  นาคมหาชลาสินธุ์    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

กำหนดการ

การลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุม)
ภายใน 19 เม.ย. 56
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เสียค่าลงทะเบียน 500 บาท
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุมในรูป CD ในภายหลัง)
หลังวันที่ 19 เม.ย. 56
กรณีเสนอผลงาน สมัครและส่งบทคัดย่อ ภายใน 12 เม.ย. 56
แจ้งตอบรับการเสนอผลงาน ภายใน 26 เม.ย. 56
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน Proceedings ภายใน 25 เม.ย. 56
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน CJM ภายใน 30 มิ.ย. 56

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ และ ข่าวสารอัพเดตต่างๆของ APAM 2013 ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ หรือทาง  Facebook

 

เว็บไซต์ของ APAM  ปีก่อนๆ สามารถดูได้ที่นี่

ประกาศ