ลงทะเบียน APAM 2013

หมดเขตรับลงทะเบียนออนไลน์

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัตรลงทะเบียนหลังจากนี้ ขอให้ไปสมัครได้ที่หน้างานครับ โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาทและจะได้เอกสารในรูป CD ภายหลัง

ค่าลงทะเบียน

-ถ้าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 จะไม่เสียค่าลงทะเบียน และจะได้เอกสารที่งานประชุม
-ถ้าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 เมษายน 2556 เสียค่าลงทะเบียน 500 บาท และจะได้เอกสารในรูป CD

สำหรับผู้เสนอผลงาน โปรดส่ง .tex ไฟล์มาที่ apam@sc.chula.ac.th (ดาวน์โหลด LaTeX template)

ส่ง หมดเขต

บทคัดย่อ

12 เมษายน 2556

บทความฉบับเต็ม

สำหรับลงใน

Proceedings

25 เมษายน 2556

CJM

30 มิถุนายน 2556