ยินดีต้อนรับสู่ APAM 2014

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2557

Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2014

1 – 2 พฤษภาคม 2557

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คณิตศาสตร์กับการพัฒนาการศึกษา"

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน APAM 2014 ในงานนี้ ท่านจะได้รับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ อาทิ

 • รศ.ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
 • ศ.ดร. กฤษณะ เนียมมณี
 • อ.ดร. ศันสนีย์ เณรเทียน
 • อ.ดร. ไพโรจน์ น่วมนุ่ม
 • อ.ดร. จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ

 

 

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “คณิตศาสตร์กับการพัฒนาการศึกษา” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้

 • สองศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์
  • ศ.ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม
  • ศ.ดร. กฤษณะ เนียมมณี
 • ศาสตราจารย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการผลักดันการเรียนการสอนยุคใหม่
  • ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว

 

กำหนดการ

การลงทะเบียน*

(*รับเพียง 250 ท่านเท่านั้น)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุม)
ภายใน 31 มี.ค 57
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เสียค่าลงทะเบียน 500 บาท
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุมในรูป CD ในภายหลัง)
หลังวันที่ 31 มี.ค. 57
กรณีเสนอผลงาน สมัครและส่งบทคัดย่อ ภายใน 14 มี.ค. 57 31 มี.ค. 57
แจ้งตอบรับการเสนอผลงาน ภายใน 21 มี.ค. 57  7 เม.ย. 57
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน Proceedings ภายใน 4 เม.ย. 57 17 เม.ย. 57
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน CJM ภายใน 31 พ.ค. 57

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ และ ข่าวสารอัพเดตต่างๆของ APAM 2014 ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ หรือทาง Facebook

 

เว็บไซต์ของ APAM ปีก่อนๆ สามารถดูได้ที่นี่