ยินดีต้อนรับสู่ APAM 2015

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2558

Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2015

4 – 5 มิถุนายน 2558

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คณิตศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม"

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน APAM 2015 ในงานนี้ ท่านจะได้รับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ อาทิ

  • ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
  • ศ.ดร. กฤษณะ เนียมมณี
  • ผศ.ดร. กรุง สินอภิรมย์สราญ
  • ดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิจัยรุ่นใหม่ และนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ โดยกองบรรณาธิการพิจารณาผลงานมาจากคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน

 

กำหนดการ

การลงทะเบียน*

(*รับเพียง 250 ท่านเท่านั้น)

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุม)
ภายใน 30 เม.ย. 58
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เสียค่าลงทะเบียน 500 บาท
(จะได้รับเอกสารสำหรับการประชุมในรูป CD ในภายหลัง)
หลังวันที่ 30 เม.ย. 58
กรณีเสนอผลงาน สมัครและส่งบทคัดย่อ ภายใน 30 เม.ย. 58
แจ้งตอบรับการเสนอผลงาน ภายใน 8 พ.ค. 58
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน Proceedings ภายใน 30 เม.ย. 58
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ลงใน CJM ภายใน 30 มิ.ย. 58

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ และ ข่าวสารอัพเดตต่างๆของ APAM 2015 ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ หรือทาง Facebook

เว็บไซต์ของ APAM ปีก่อน ๆ สามารถดูได้ที่นี่

ประกาศ