ยินดีต้อนรับสู่ APAM 2017

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2560 

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2017)

28-30 มิถุนายน 2560
ณ ชั้น 2 อาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

"4G tonnG via Mathematics"
"คณิตศาสตร์ที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจดิจิทัล"


ในการประชุมครั้งนี้ ท่านจะได้รับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำ อาทิ

  • ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
  • คุณอริยะ พนมยงค์ (CEO LINE (ประเทศไทย))
  • รศ.ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ
  • รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง

 

นอกจากนี้  ยังมีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "Impact ของ Impact Factor ต่อการขอตำแหน่งฯ" โดย 

  • ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
  • ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
  • รศ.ดร.อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์
  • รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง

ข่าว