การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2562

(Annual Pure And Applied Mathematics Conference 2019)

27 - 28 มิถุนายน 2562

ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2nd Annoucement

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ "คณิตพิชิตการเงิน"

Poster คณิตพิชิตการเงิน

 

วันสำคัญ

ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม

  • ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

แจ้งผลตอบรับ

  • ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน

  • ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562