ลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านสำหรับงานประชุม APAM 2019 
และ 100 ท่านสำหรับการอบรม "คณิตพิชิตการเงิน"

 

คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการลงทะเบียน (Log) ของคุณหลังจากลงทะเบียนแล้ว 5 นาที ได้ที่

https://goo.gl/FzvqgW

TEMPLATE

สำหรับผู้ต้องการส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับเต็ม กรุณาอีเมล์ไฟล์เอกสารของท่านมาที่ apam@math.sc.chula.ac.th โดยใช้ template ต่อไปนี้ คำแนะนำ: ต้องใช้ XeTeX หรือ XeLaTeX ในการเรียงพิมพ์เท่านั้น