บรรยายพิเศษ: Some of the most famous open problems in number theory

January 25, 2017 บรรยายพิเศษ1485334375378

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

Some of the most famous open problems in number theory

โดย

Prof. Michel Waldschmidt

Sorbonne Universités – Université Paris VI
Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.15 – 16.15 น.
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้อง 608/5 (ชั้น 6)

ABSTRACT

(คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)