ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย Dr. Michael J. Winckler

October 26, 2015 บรรยายพิเศษ Special Talkขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดย Dr. Michael J. Winckler ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 1208/9 (ชั้น 12) อาคารมหาวชิรุณหิศ ตามรายละเอียดดังนี้ (สำหรับนิสิต อาจารย์ ที่สนใจที่จะไปเรียนต่อ – ทำวิจัย ที่ University Heidelberg มาร่วมพูดคุยหารือกับ Dr. Michael J. Winckler ได้ครับ)

SPECIAL SEMINAR

Dr. Michael J. Winckler,

(The Administrative Director of the Heidelberg Graduate School of Mathematical and Computational Methods for the Sciences)

Topic:

13.00–14.00: Lecture “Numerical Mathematics for BSc and MSc Students“.

Suitable for students (BSc, MSc; Mathematics, Computer Science; Computational
Chemistry; Computational Physics, etc.

14.00-15.00:  study counseling for student/Staff programs at University Heidelberg
(interns, master “Scientific Computing”, visiting staff)

Introduce the programs at Heidelberg University for students to visit. This starts from scientific summer schools and also includes visiting students and full enrolled students in master’s program, application to PhD program, visiting students for PhD (1 month to 1 year), visiting postdocs, guest invitations to staff, etc. The Q&A session where students can ask questions on these programs and finally a bench session where I sit down with individual students, answer questions regarding possible application and taking notes to match-make between students/staff and possible hosts for a visit.

Date:   29th October 2015

Location: 12th floor MHVH Building, Room 1209/8