รับสมัครผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีกาศึกษา 2559

March 14, 2016 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคต้น2559

ดูรายละเอียดที่นี่