ภาควิชาฯติดอันดับ 1 ของประเทศไทยจาก QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016

March 31, 2016 อื่นๆScreenClip

จากผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ 1 ของประเทศไทยในสองสาขาวิชาคือ Mathematics และ Computer Science (รายละเอียด)