รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

January 27, 2016 ประกาศรับสมัครmath-grad-1-59

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

  • วิธีปกติ
    • รอบแรก รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ. – 26 ก.พ. 59
    • รอบสอง รับสมัครตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 59
  • วิธิพิเศษ
    • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 59

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ(PDF)