โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

April 28, 2016 อื่นๆIMG_2351-_re

ผศ.ดร.รจิต วัฒนสินธุ์ กล่าวถึงโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย