ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Boonyarit Intiyot, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1208/15
Phone: 02-218-5150
Fax: 02-255-2287
Email: boonyarit.i@chula.ac.th

การศึกษา

2007 : Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Tech, USA
2001 : M.S. (Mathematics), University of Arizona, USA
1998 : B.S. (Mathematics), University of Delaware, USA

สาขางานวิจัย

 • linear optimization models;
 • combinatorial optimization;
 • metaheuristics;
 • column generation;
 • applied optimization;
 • operations research

ผลงานตีพิมพ์

 • N. Yawila, B. Intiyot, and K. Sinapiromsaran, “Simplex Method with Objective Jump”, Proceedings of International Conference on Applied Statistics (ICAS) 2016, 1315 July, 2016, Phuket, pp. O-193O-198.
 • T. Worawattawechai, B. Intiyot, and C. Jeenanunta, “Heuristic Approach to Vehicle Routing Problem with Backhauls and Time Windows”, Proceedings of International Conference on Applied Statistics (ICAS) 2016, 1315 July, 2016, Phuket, pp. O-121O128.
 • S. Chankan, B. Intiyot, and C. Jeenanunta, “Aircraft Routing and Maintenance Scheduling Using Genetic Algorithm”, Proceedings of The 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM) 2014, 20-22 March, 2014, Pattaya, pp. 317-326.  ศิริวรรณ จันทร์แก่น,  บุญฤทธิ์ อินทิยศ,  ชวลิต จีนอนันต์ , “การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม”,  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2557 ครั้งที่ 19, 317-326.
 • K. Chankong, B. Intiyot, and K. Sinapiromsaran, “Absolute Change Pivot Rule for the Simplex Algorithm“, Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, IMECS 2014, 12-14 March, 2014, Hong Kong, pp. 1209-1213.
 • B. Kaveelerdpotjana, K. Sinapiromsaran and B. Intiyot, “Farthest Boundary Cluster Algorithm:Half-orbital extreme pole“, Proceedings of  the 17th International Computer Sciecne and Engineering Conference (ICSEC 2013), Bangkok, Thailand, 4-6 September 2013, pp. 173-178.
 • S. Sumetthapiwat, B. Intiyot, C. Jeenanunta, “Column Generation Technique for Crew Rostering Problem with Workload and Earnings Balancing“, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 36, No. 3 (July – September 2013), pp.278-286.
 • S. Sumetthapiwat, B. Intiyot, C. Jeenanunta, “Column Generation Technique for Crew Rostering Problem with Workload and Earnings Balancing”,  Proceedings of OR-NET 2012 conference, Bangkok, Thailand, 6-7 September 2012, pp.40-46.
 • S. Kirisri, B. Intiyot, C. Jeenanunta, “Column Generation Technique for Crew Pairing Problem”,  Proceedings of the IE Network Conference 2012, Petchaburi, Thailand, 17-19 October 2012, pp.23-29.
 • K. Onsuan, B. Intiyot, and C. Jeenanunta, “A Workload-Balance Crossover Operation in a Genetic Algorithm for solving an Airline Crew Rostering Problem”, Journal of Engineering, RMUTT, Vol. 10, No. 1 (January – June 2012), pp. 1-10.
 • K. Onsuan, B. Intiyot, and C. Jeenanunta, “A Workload-Balance Crossover Operation in a Genetic Algorithm for solving an Airline Crew Rostering Problem”, Proceedings of the IE Network Conference 2011, the Ambassador City Jomtien Hotel, Chonburi, Thailand, 20-21 October 2011, pp. 35-41.
 • C. Jeenanunta, B. Intiyot, W. Puttapatimok, “A Multi-commodity Flow Approach to the Crew Rostering Problem”, Proceedings of the 2nd International Conference on Logistics and Transport (ICLT 2010) & the 1st International Conference on Business and Economics (ICBE 2010), Rydges Lakeland Resort Hotel Queenstown, Queenstown, New Zealand, 16-18 December 2010, pp. 735-742.
 • A. Boonlied and B. Intiyot,  “Availability Analysis for a Virtual Age Model,” Proceedings of OR-NET 2010 conference, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2-3 September 2010, pp. 261-264.
 • W. Laesanklang, K. Sinapiromsaran, and B. Intiyot, “Entropy multi-hyperplane credit scoring model,” 2010 International Conference on Financial Theory and Engineering (ICFTE) Dubai, UAE, 28-30 December 2009, pp. 91-94.
 • W. Laesanklang, K. Sinapiromsaran and B. Intiyot, “Multi-hyperplane credit scoring model,” Proceedings of OR-NET 2009 conference, The Emerald hotel, Bangkok, Thailand, 3-4 September 2009, pp.56-64.

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 19 Oct 2017