กิจการนิสิต

คุณสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนิสิตของภาควิชาฯ  เช่น  กิจกรรมต่าง ๆ  ทุนการศึกษา  สมัครงาน ฝึกงาน  ได้ที่นี่

Student Affairs Maths & Comp Sci CU

ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jaruloj Chongstitvatana
Jaruloj Chongstitvatana2 days ago
First meet
Sasipa Pant
Sasipa Pant4 days ago
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณ บริษัท เออาร์เอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการจัดอบรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ในหัวข้อ "Java Framework" วันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 15:00-18:00 น. ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ บุญศิริ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่บริษัทและวิทยากร
Boonyarit Intiyot
Boonyarit Intiyot shared Chula Alumni's photo to the group: Student Affairs Maths & Comp Sci CU.4 days ago
ประชาสัมพันธ์ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนิสิต ป.ตรี ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ
#ทุนการศึกษานิสิต
Benjarong Nittayapat
Benjarong Nittayapat shared a link to the group: Student Affairs Maths & Comp Sci CU.1 week ago
http://www.ais.co.th/applyjob/landing-32.html เผื่อน้องๆ สนใจสมัครค่ะ
ดูโพสต์เพิ่มเติมได้ที่นี่