กิจการนิสิต

คุณสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนิสิตของภาควิชาฯ  เช่น  กิจกรรมต่าง ๆ  ทุนการศึกษา  สมัครงาน ฝึกงาน  ได้ที่นี่