บรรยายพิเศษ: Special finite element method and its application to systemic circulation

May 19, 2016 บรรยายพิเศษเข้าร่วมฟังบรรยาย Prof.Perumal Nithiarasu

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
“Special finite element method and its application to systemic circulation”
โดย
Prof. Perumal Nithiarasu
Head of Zienkiewicz Centre for Computational Engineering,
College of Engineering, Swansea University, United Kingdom
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 1208/9 ชั้น 12 อาคารมหาวชิรุณหิศ

(คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)