ยินดีต้อนรับสู่ APAM 2011

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)

19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในวงการคณิตศาสตร์ไทยที่เราจะมีเวทีเสวนากับนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นบุกเบิกของเมืองไทย พร้อมทั้ง การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นเยาว์ของเมืองไทย ขอเชิญสมัครร่วมประชุม/เสนอผลงาน โดยกรอกใบสมัครที่หน้าลงทะเบียน

ประกาศฉบับที่ 2 (PDF)

เวทีเสวนากับนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นบุกเบิกของเมืองไทย

  • ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )
  • ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ( มหาวิทยาลัยมหิดล )
  • ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
  • ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.กฤษณะ เนียมมณี ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

การบรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์แนวหน้ารุ่นเยาว์ของเมืองไทย

  • รศ.ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
  • รศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
  • รศ.ดร.สาธิต แซ่จึง ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
  • รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ ( มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
  • ดร.พูมใจ นาคสกุล ( ธนาคารแห่งประเทศไทย )