การเดินทางมาจุฬาฯ

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2554

(Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011)
19 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รถเมล์

บนถนนพญาไท ถ้ามาจากถนนพระราม 4 (ผ่านสามย่าน) สายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่ 1, 3, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 163 ปอ. 1, 2, 29, 30, 34, 501, 542 (ลงที่ป้าย "จุฬาฯอุโมงค์" ลอดอุโมงค์มาอีกฝั่งของถนนจะพบกับคณะวิทย์) ถ้ามาจากถนนพระราม 1 (ผ่านสยามสแควร์) สายรถเมล์ที่ผ่านได้แก่ 25, 29, 34, 36, 47, 50, 55, 93, 103, 163 ปอ. 1, 2, 21, 29, 30, 141, 501, 542 ปอ.พ. 3 (ลงที่ป้าย "จุฬาฯอุโมงค์" จะพบกับคณะวิทย์) บนถนนอังรีดูนังต์ 16 ปอ. 21, 141

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ลงที่สถานีสามย่าน

รถไฟฟ้า BTS

มีสองทางเลือกคือ

  • เลือกลงที่สถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ (สถานีศาลาแดง หรือ อโศก หรือ หมอชิต) แล้วนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีสามย่าน
  • ลงที่สถานีสยามแล้วนั่งแท็กซี่ หรือ รถเมล์ ต่อมาที่จุฬาฯ