หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติให้บุคลากรของรัฐเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติให้บุคลากรของรัฐเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่หน้าดาวน์โหลด

Tags: