สไลด์ presentation ของ ดร.รอยล จิตรดอน

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ดร.รอยล จิตรดอน ได้ให้ความกรุณาเผยแพร่สไลด์ presentation ของท่านในหัวข้อเรื่อง คณิตศาสตร์กับการบริหารจัดการน้ำ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสไลด์ดังกล่าวได้ที่นี่ (PDF)

Tags: