สไลด์ presentation ของ ศ. ดร.เกษม จันทร์แก้ว

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ศ. ดร.เกษม จันทร์แก้ว ได้ให้ความกรุณาเผยแพร่สไลด์ presentation ของท่านในหัวข้อเรื่อง คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสไลด์ดังกล่าวได้ที่นี่ (PPT)

Tags: