สไลด์ presentation ของ ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ได้ให้ความกรุณาเผยแพร่สไลด์ presentation ของท่านในหัวข้อเรื่อง แบบจำลองน้ำหนุนจากพายุ (Storm Surge) ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสไลด์ดังกล่าวได้ที่นี่ (PDF)

Tags: