ผลงานหนังสือของรองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทิพย์โยธา

(หนังสือที่วางจำหน่ายและหนังสือแจกฟรี)

ผู้สนใจทุกท่านสามารถเลือกอ่านและติดต่อสั่งซื้อได้ที่ http://www.chulabook.com

สำหรับหนังสือเล่มเก่าๆ ที่อยากได้ (เล่มจริงสำหรับผู้ชอบของแท้) ติดได้ที่ tdumrong.t@chula.ac.th

กลับหน้าแรกของ Homepage

ผลงานตำราระดับอุดมศึกษา (คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ)

1

พีชคณิตเชิงเส้น พิมพ์ครั้งที่ 5/ 2546

 

2

ความน่าจะเป็นและสถิติ สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย พิมพ์ครั้งที่ 1/2544

 

3

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป MATHCAD MATHEMATICA MATLAB MAPLE

(คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 28) พิมพ์ครั้งที่ 1/2546

 

4

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็น

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows & Mathcad พิมพ์ครั้งที่ 2/2543

Free download

5

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS FOR WINDOWS VERSION 9 พิมพ์ครั้งที่ 1/2543

Free download

6

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS FOR WINDOWS VERSION 10 พิมพ์ครั้งที่ 1/2545

 Free download

7

การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1/2541

 

8

การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1/2541

 

9

ระเบียบวิธีการคณนา เมทริกซ์และค่ากำหนด พิมพ์ครั้งที่ 1/2541

 

10

รวมปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ และสารพันปัญหาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 18) พิมพ์ครั้งที่ 1/2543

 

11

พีชคณิตระดับอุดมศึกษา 1/2541

 

12

คู่มือ MATHCAD :ประยุกต์กับการคำนวณคณิตศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1/2541

 Free download

13

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป LINDO พิมพ์ครั้งที่ 1/2538

Free download

14

รวมสูตร CALCULUS I & CALCULUS II พิมพ์ครั้งที่ 2/2544

 

15

เอกสารประกอบการสอน สมการเชิงอนุพันธ์และรวมสูตรสมการเชิงอนุพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1/2541

 

16

คณิตศาสตร์ขั้นสูง พิมพ์ครั้งที่ 1/2538

 

17

เสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 24) พิมพ์ครั้งที่ 1/2544

 

18

คู่มือคำสั่งภาษาเบสิก พิมพ์ครั้งที่ 1/2536

 

19

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS FOR WINDOWS VERSION 12 พิมพ์ครั้งที่ 1/2547

 

20

CALCULUS I พิมพ์ครั้งที่ 1 2547

 

21

CALCULUS II พิมพ์ครั้งที่ 1 2548

 

22

สรุปเนื้อหาและรวมสูตร CALCULUS I Calculus II Calculus III พิมพ์ครั้งที่ 1 2550

 

23

สรุปเนื้อหาและรวมสูตร CALCULUS I Calculus II Calculus III และ Differential Equations

พิมพ์ครั้งที่ 1 2552

 

24 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Instat พิมพ์ครั้งที่ 1 2552  

25

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

 Free download

26

คู่มือโปรแกรม Mathematica

 Free download

     
     

 

ผลงานชุดคณิตศาสตร์ปรนัย

1

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 1 เฉลยคณิตศาสตร์ กข 2537

Free download

2

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 2 เฉลยคณิตศาสตร์ ก 2537

Free download

3

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 3 ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ฯ 2537

Free download

4

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 4 เฉลยข้อสอบวัฏจักรคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 2537

Free download

5

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 5 เฉลยข้อสอบโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 2537

Free download

6

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 6 เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ก กข สมาคมคณิตศาสตร์ และโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 2538

Free download

7

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 7 คู่มือตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ (ภาค 1) 2538

Free download

8

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 8 เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ปี 2533-2538

Free download

9

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 9 คู่มือตัดตัวเลือก ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น 2540

 Free download

10

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 10 คู่มือตัดตัวเลือก (ภาค 2) 2540

Free download

11

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 11 คู่มือตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ กข. 2537-2539

 Free download

12

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 12 คู่มือตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ ก. 2537-2539

 Free download

13

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 13 คู่มือตัดตัวเลือก คณิตศาสตร์ GMAT และ MBA 2539

Free download

14

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 14 คู่มือตัดตัวเลือก วัฎจักรคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 - 5 2540

Free download

15

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 15 เสริมความรู้มุ่งสู่ โอลิมปิกคณิตศาสตร์ 2540

 Free download

16

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 16 คู่มือตัดตัวเลือก (ภาค 3) เฉลยคณิตศาสตร์ ก & กข 2540

 Free download

17

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 17 เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ก กข สมาคมคณิตศาสตร์ และโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 2541

 Free download

18

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 18 รวมปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และสารพันปัญหาคณิตศาสตร์ 2543

 Free download

19

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 19 สารพันปัญหา คณิตศาสตร์ และปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยาก 2542

 Free download

20

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 20 โจทย์เสริมประสบการณ์ การตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ ENT' ระบบใหม่ 2542

 Free download

21

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 21 คู่มือตัดตัวเลือกและสรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 2543

  Free download

22

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 22 คู่มือตัดตัวเลือกและสรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 2543

  Free download

23

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 23 คู่มือตัดตัวเลือกและสรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 2543

  Free download

24

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 24 เสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก 2544

 

25

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 25 คู่มือตัดตัวเลือก ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ 2545

 

26

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 26 คู่มือตัดตัวเลือกและสรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 ฉบับสมบูรณ์ 2546

 

27

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 27 โจทย์เสริมประสบการณ์ตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 2546

 

28

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 28 คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป MATHCAD MATHEMATICA MATLAB MAPLE 2546

   Free download

29

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 29 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกอสมการ 2548

 

30

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 30 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกอสมการ 2 2549

 

31

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 31 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกตรีโกณมิติ 2550

 

32

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 32 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกเรขาคณิต 2551

 

33

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 33 IMO Problems and Solutions 1959-1982 พิมพ์ครั้งที่ 1 2553

 

34

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 34 IMO Problems and Solutions 1983-1997 พิมพ์ครั้งที่ 1 2553

 

35

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 35 IMO Problems and Solutions 1998-2010 พิมพ์ครั้งที่ 1 2554

 

36

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 36 โลกคอมบินาทอริก พิมพ์ครั้งที่ 1 2554

37

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 37 โลกทฤษฎีจำนวน พิมพ์ครั้งที่ 1 2555

38

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 38 เทคนิคการทำข้อสอบ IMO (INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD) พิมพ์ครั้งที่ 1 2557

39

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 39 สรุปเนื้อหาและรวมสูตร IMO (INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD พิมพ์ครั้งที่ 1 2557

 
 40 คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40 CAKCULUS AND REAL ANALYSIS PART A : ฉบับเน้นการพิสูจน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2558  
 41 คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 41 CAKCULUS AND REAL ANALYSIS PART B : ฉบับเน้นการพิสูจน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 2559  
42 คู่มือ Mathematica v10 Free Downlod
43 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS for Windows Version 16 Free Downlaod
 
     

 

 

หนังสือทุกเล่ม

จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call Center 0-2255-4433 http://www.chulabook.com email : customer@cubook.chula.ac.th

สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9888 โทรสาร 0-2254-9495

ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441

จัตุรัสจามจุรี โทร. 0-2160-5301

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มหาวิทยาลัยนเรศวร

   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

    โทร. 0-5526-0162-5 โทรสาร 0-5526-0165

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

    อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

    โทร. 0-4421-6131, 0-4422-4832 โทรสาร 0-4421-6135

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มหาวิทยาลัยบูรพา

    อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

    โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

    อาคารสาระสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001

    โทร. 037-393-023, 037-393-036